Musical Interlude with Vikings: Helvegen (Path of Death)

helvegen.jpg

Old Norweigan—————————————————–English translation

Kven skal syngje meg—————————————Who shall sing me

i daudsvevna slyngje meg———————————into the death-sleep sling me

når eg på Helvegen går————————————When I walk on the Path of Death

og dei spora eg trår er kalde, så kalde—————and the tracks I tread are cold, so cold

Eg songane søkte——————————————-I sought the songs

Eg songane sende——————————————I sent the songs

då den djupaste brunni————————————when the deepest well

gav meg dråper så ramme——————————–gave me the drops so touched

av Valfaders pant——————————————-of Death-fathers wager

Alt ei veit , Odin———————————————–I know it all, Odin

kar du gjømde ditt auge————————————where you hid your eye

Kven skal syngje meg—————————————Who shall sing me

i daudsvevna slynge meg———————————-into the death-sleep sling me

når eg på Helvegen går————————————When I walk on the Path of Death

og dei spora eg trår er kalde, så kalde—————-and the tracks I tread are cold, so cold

Årle ell i dagars hell—————————————-early in the days end

enn veit ravnen om eg fell——————————–still the raven knows if I fall

Når du ved Helgrindi står ———————————When you stand by the Gate of Death

og når du laus deg må riva———————————-And you have to tear free

skal eg fylgje deg———————————————–I shall follow you over

Gjallarbrui med min song————————across the Resounding Bridge with my song

Du blir løyst frå banda som bind deg!——You will be free from bonds which bind you!

Du er løyst frå banda som batt deg!———You are free from the bonds that bound you!

Odin-raven.jpg

* Quote from Håvamål — The High Ones Speech, Poetic Edda

Døyr fe, døyr frender——————————————-Cattle die, kinsmen die

Døyr sjølv det sama——————————————–You yourself will also die

men ordet om deg aldreg døyr—————————but the word about you will never die

vinn du et gjetord gjevt—————————————–if you win a good reputation

Døyr fe, døyr frender ——————————————–Cattle die, kinsmen die

Døyr sjølv det sama———————————————-You yourself will also die

Eg veit ein som aldreg døyr————————————I know one that never dies

dom om daudan kvar——————————————-the reputation of those who died

norse.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s